Màster en Enginyeria Informàtica

La preinscripció és oberta del 26 de febrer al 26 de maig de 2024. Hi ha dos períodes de sol·licitud:

 • 1r període. Del 26 de febrer al 18 d'abril
 • 2nd període. Del 22 d'abril al 26 de maig
Consulta les nostres oportunitats de beca

Vols assistir a les nostres sessions informatives? Inscriu-te.

Sessions informatives generals

Totes les sessions informatives generals inclouran els màsters MEI, MIRI, MAI i MDS.

Sessions informatives específiques

Cada sessió informativa específica tractarà d'un màster en concret.

 • MDS - dimarts 9 d'abril, 16 h - inscriu-te! Canvi de data a divendres 12 d'abril, 16 h
 • MIRI - dimarts 16 d'abril, 12 h - inscriu-te!
 • MDS - dimarts 16 d'abril, 16 h - inscriu-te!


Les sessions se realitzaran en anglès, a excepció de la sessió específica del MEI, que es realitzarà en català/espanyol.

MEI: Màster en Enginyeria Informàtica; MIRI: Màster en Innovació i Recerca en Informàtica; MAI: Màster en Intel·ligència Artificial; MDS: Màster en Ciència de Dades

Presentation

Sobre el màster

El màster universitari proporciona als titulats coneixements i ofereix experiència en un ventall molt ampli de camps de les tecnologies de la informació: des de la informàtica en el núvol fins a la seguretat i des de la computació gràfica fins als sistemes d’informació, amb un enfocament vers la gestió i el lideratge en les tecnologies de la informació. Els titulats es convertiran en la “navalla suïssa” de les tecnologies de la informació en les organitzacions on treballin.

Destinataris

Aquest màster universitari és el màster adequat per als titulats d’estudis de grau en Enginyeria Informàtica però també per als titulats en camps d’especialització relacionats amb l’enginyeria (per ex., Enginyeria Electrònica, Industrial i de Telecomunicacions) o ciència (per ex., Matemàtiques i Física) que volen adquirir coneixements més profunds sobre les tecnologies de la informació i les seves aplicacions.

Llengua

Català/Espanyol

Durada

Tres semestres - Temps complet. 90 ECTS

Presencial

Dedicació

Temps complet: 20h classes, 20h treball personal per setmana
Temps parcial: la meitat que a temps complet.
Les classes són a la tarda (14h-20h) 


 

Why this master's degree?

Avui, les tecnologies de la informació (TI) són la pedra angular de totes les empreses en tots els mercats. Aquest màster universitari ofereix als titulats estar en contacte amb un ventall molt ampli de matèries de TI i els dota de les habilitats per a la gestió, que necessiten per esdevenir directors de TI i experts en TI en els seus futurs llocs de treball. L’ampli ventall de tecnologies que es presenten en aquest màster i l’anàlisi del desenvolupament de casos reals ofereixen una perspectiva real en què els estudiants són guiats a través del contacte inicial amb casos del món real. Aquests professionals estan molt sol·licitats, atès que molts sectors industrials necessiten experts i directors de TI en les seves entitats. La UE ha anunciat recentment que el 2020 les TI generaran gairebé 825.000 llocs de treball. La versatilitat i l’expertesa en diverses tecnologies assegurarà als titulats en aquest màster el predomini en el mercat de treball de les TI.

Employment opportunities

Gestió superior

Gestors de sistemes d’informació

Estan implicats en les decisions estratègiques que afecten els sistemes d’informació, asseguren que flueixi la comunicació entre departaments tecnològics i empresarials, es responsabilitzen dels projectes per implementar aplicacions, creen la infraestructura tecnològica, dissenyen pressupostos i gestionen els recursos humans en els seus departaments.

Gestors de desenvolupament

S’encarreguen del desenvolupament de les aplicacions, supervisen un o diversos gestors de projecte, parlen amb els usuaris a través del seu gestor de projectes i dissenyen polítiques tècniques i de qualitat.

Gestors de producció i operacions

S’encarreguen de la infraestructura de la tecnologia i les plataformes, gestionen pressupostos, asseguren la disponibilitat dels sistemes d’informació, treballen en estreta col•laboració amb el departament de desenvolupament per preveure exactament la infraestructura de TI necessària, i garanteixen que les noves aplicacions s’implementin adequadament en els sistemes.

Caps de TI

Porten a terme la majoria de tasques descrites prèviament en petites i mitjanes empreses. Dissenyen un pla de sistemes d’empreses, organitzen el departament de TI (equipament, programes i recursos humans) i treballen en coordinació amb la resta de departaments de l’empresa.

Direcció tècnica

Gestors de projectes

S’encarreguen de la gestió global de projectes des del punt de vista de les especificacions tècniques, el finançament i els terminis, interactuant amb els usuaris, prenent part en programes de formació i supervisant la implementació de les aplicacions.

Analistes funcionals

Prenen part en l’anàlisi funcional de les necessitats dels usuaris, dissenyen especificacions tècniques i es responsabilitzen del desenvolupament de les aplicacions.

Caps de departament

Garanteixen la coherència i el progrés de tots els projectes de TI, gestionen el desplegament i el manteniment de les noves aplicacions, i supervisen els equips de gestors de projecte, analistes funcionals, etc.

Assessors

Treballen per a assessories i serveis d’assessorament d’empreses que atenen les necessitats funcionals i tècniques dels seus clients, i creen programes i sessions de formació adequades als usuaris.

Arquitectes de bases de dades

Conceben, desenvolupen i integren bases de dades d’empreses.

Caps de qualitat, mètodes i procediments

Defineixen i implementen estàndards de desenvolupament, coordinen equips de desenvolupament, defineixen indicadors de qualitat i la seva implementació, i posen en marxa processos de prova i de control de qualitat.

Arquitectes de sistemes

Conceben l’arquitectura tècnica i funcional dels sistemes d’informació.

Admission

Calendari

El període d'admissió per a iniciar el programa de Màster al febrer de 2024, és des del 23 d'octubre fins a l'11 de desembre de 2023.

La resolució pot indicar que el candidat ha estat admès o, que el candidat no ha estat admès.

La notificació del 20 de desembre inclourà una llista d'espera, amb els candidats què la seva posició a la llista de candidats, ordenada per la nota d'accés, sigui més gran que el nombre de places oferides al Màster. Aquests candidats passaran a ser admesos en el cas de que algun dels candidats admesos inicialment renunciïn a la seva plaça.

Els candidats admesos hauran de confirmar l'admissió acceptant-la i confirmant-la amb el pagament de 300 euros de reserva de plaça, abans del 9 de gener de 2024. Després d'aquest dia, si no s'ha realitzat el tràmit, s'entendrà que renuncien a la seva plaça, per la qual cosa es revocarà la seva admissió i s'assignarà la plaça al següent candidat de la llista d'espera.

La llista oficial d'admesos es publicarà el 19 de gener de 2024 al web de la FIB, a l'apartat "Matrícula > estudiants de nou accés" de cada programa de Màster (MIRI | MEI).

Fees and payment options

Pots trobar la informació sobre preus i tarifes dels màsters universitaris oficials de la UPC en Preus i opcions de pagament.

Beques específiques dels nostres màsters.

Requirements

UPC

Pots trobar els requisits d'accés als màsters universitaris oficials de la UPC en Quins són els requisits per a inscriure's en un màster universitari?

Idioma

Els estudiants que no tinguin el català o l’espanyol com a llengua materna han d’acreditar el coneixement, com a mínim, d’una d’aquestes dues llengües en un nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

També és possible demostrar que es disposa del nivell B2 amb un certificat equivalent obtingut a la universitat.

Documentació necessària

 1. Curriculum Vitae
 2. DNI, NIE o passaport
 3. Certificat Acadèmic Personal, on hi constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i número de crèdits/hora de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat. 
 4. Diploma (o document equivalent) dels estudis que donen accés al Màster.
 5. En cas d'estudiants no hispano parlants, Certificat de Coneixement d'Espanyol o Català  (mínim, B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües)
 6. Altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del Màster
 7. Declaració d'equivalència de la nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis cursats a l'estranger 
 8. Carta de motivació de com a màxim dues planes que inclogui una breu descripció de la teva trajectòria, interessos acadèmics i les teves raons per registrar-te en aquest màster. Explica també els teus objectius professionals.
IMPORTANT:

Tots els documents acadèmics emesos per institucions pakistaneses han d'adjuntar la validació electrònica de la Comissió d'Educació Superior del Pakistan (HEC).
Tots els documents acadèmics emesos per institucions xineses han d'adjuntar la verificació de credencials de la Xina del Centre de Serveis i Desenvolupament Estudiantil (CSSD).
Tots els documents emesos fora d'Espanya o en països no hispano parlants han d'estar traduïts al castellà o català. Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.


Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica és la responsable de l'admissió d'estudiants. Els criteris són: Informació acadèmica (50%), Coneixements previs i experiència professional (40%) i Motivació personal (10%).

El detall dels criteris és el següent:
 • Informació acadèmica: 
  • Qualificació mitjana final dels estudis de grau que donen accés al màster universitari
  • La classificació de la Universitat que n'hagi expedit el títol de grau als principals rànkings d'Universitat (Ex.: ARWU, QS World University, etc.)
  • El resultat acadèmic en els estudis previs
 • Coneixements previs i experiència professional :
  • Idoneïtat dels estudis que la persona candidata hagi cursat previament
  • Es donarà preferència a persones titulades d'estudis de grau relacionats amb la informàtica, les ciències de la computació, la tecnologia de la informació i l'enginyeria de computadors. 
  • L'experiència laboral en enginyeria de computadors
  • Experiència en innovacions i projectes de recerca
  • Altres titulacions universitàries
 • Motivació personal:
  • Curriculum i carta de motivació de la persona candidata
 

Prematrícula

Cal emplenar i enviar l’imprès de sol·licitud en línia per inscriure’s en un màster universitari. Feu clic sobre el botó per iniciar la sol·licitud.

Prematricula 
Per fer la prematrícula, és necessari que us inscriviu en línia.

Double Degree

Us podeu graduar d’aquest màster universitari amb una doble titulació de la UPC i qualsevol de les universitats següents. Per a això, haureu de començar el màster universitari a la UPC i acabar-lo a l’altra universitat. 

Testimoni dels estudiants


 

Vaig decidir inscriure'm en el MEI perquè després d'acabar la llicenciatura volia més coneixements informàtics. Encara que és bastant general, és útil per a consolidar i ampliar els meus coneixements sobre temes que ja coneixia, i acostar-se a altres disciplines que no vaig estudiar durant els meus estudis anteriors. Els cursos opcionals em van sorprendre molt i el mòdul de direcció i gestió és útil per adquirir conceptes empresarials útils de TI .

Antonio Rodriguez - Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes a la FIB

 

Cal emplenar i enviar l’imprès de sol·licitud en línia per inscriure’s en un màster universitari
Fes clic sobre el botó per iniciar la sol·licitud

Prematrícula
Per fer la prematrícula, és necessari que t'inscriguis en línia

Un cop ja has estàs admès a un dels màsters trobaràs tota la informació acadèmica com és la relativa a la matrícula, horaris de classe, calendaris d'exàmens,... a la  Web de la  FIB.

Beques i Ajuts


Una varietat d'opcions d'ajuda econòmica per a realitzar el teu somni. Una universitat per a tots, compromesa a invertir en les persones

APROFITA LES OPORTUNITATS D'AJUDA FINANCERA

Sol·liciteu informació


Tens algun dubte? No et preocupis; som aquí per ajudar-te. Fes servir el següent formulari per demanar informació o suport i per enviar-nos els vostres comentaris.
CAPTCHA
Aquesta pregunta està dissenyada per provar si vostè és o no un ésser humà i per evitar l'spam automatitzat.