Màster en Enginyeria Informàtica

Presentation

Sobre el màster

El màster universitari proporciona als titulats coneixements i ofereix experiència en un ventall molt ampli de camps de les tecnologies de la informació: des de la informàtica en el núvol fins a la seguretat i des de la computació gràfica fins als sistemes d’informació, amb un enfocament vers la gestió i el lideratge en les tecnologies de la informació. Els titulats es convertiran en la “navalla suïssa” de les tecnologies de la informació en les organitzacions on treballin.

Destinataris

Aquest màster universitari és el màster adequat per als titulats d’estudis de grau en Enginyeria Informàtica però també per als titulats en camps d’especialització relacionats amb l’enginyeria (per ex., Enginyeria Electrònica, Industrial i de Telecomunicacions) o ciència (per ex., Matemàtiques i Física) que volen adquirir coneixements més profunds sobre les tecnologies de la informació i les seves aplicacions.

Llengua

Català/Espanyol

Durada

Tres semestres - Temps complet. 90 ECTS

Presencial

Dedicació

Temps complet: 20h classes, 20h treball personal per setmana
Temps parcial: la meitat que a temps complet.
Les classes són a la tarda (14h-20h) 


 

Why this master's degree?

Avui, les tecnologies de la informació (TI) són la pedra angular de totes les empreses en tots els mercats. Aquest màster universitari ofereix als titulats estar en contacte amb un ventall molt ampli de matèries de TI i els dota de les habilitats per a la gestió, que necessiten per esdevenir directors de TI i experts en TI en els seus futurs llocs de treball. L’ampli ventall de tecnologies que es presenten en aquest màster i l’anàlisi del desenvolupament de casos reals ofereixen una perspectiva real en què els estudiants són guiats a través del contacte inicial amb casos del món real. Aquests professionals estan molt sol·licitats, atès que molts sectors industrials necessiten experts i directors de TI en les seves entitats. La UE ha anunciat recentment que el 2020 les TI generaran gairebé 825.000 llocs de treball. La versatilitat i l’expertesa en diverses tecnologies assegurarà als titulats en aquest màster el predomini en el mercat de treball de les TI.

Employment opportunities

Gestió superior

Gestors de sistemes d’informació

Estan implicats en les decisions estratègiques que afecten els sistemes d’informació, asseguren que flueixi la comunicació entre departaments tecnològics i empresarials, es responsabilitzen dels projectes per implementar aplicacions, creen la infraestructura tecnològica, dissenyen pressupostos i gestionen els recursos humans en els seus departaments.

Gestors de desenvolupament

S’encarreguen del desenvolupament de les aplicacions, supervisen un o diversos gestors de projecte, parlen amb els usuaris a través del seu gestor de projectes i dissenyen polítiques tècniques i de qualitat.

Gestors de producció i operacions

S’encarreguen de la infraestructura de la tecnologia i les plataformes, gestionen pressupostos, asseguren la disponibilitat dels sistemes d’informació, treballen en estreta col•laboració amb el departament de desenvolupament per preveure exactament la infraestructura de TI necessària, i garanteixen que les noves aplicacions s’implementin adequadament en els sistemes.

Caps de TI

Porten a terme la majoria de tasques descrites prèviament en petites i mitjanes empreses. Dissenyen un pla de sistemes d’empreses, organitzen el departament de TI (equipament, programes i recursos humans) i treballen en coordinació amb la resta de departaments de l’empresa.

Direcció tècnica

Gestors de projectes

S’encarreguen de la gestió global de projectes des del punt de vista de les especificacions tècniques, el finançament i els terminis, interactuant amb els usuaris, prenent part en programes de formació i supervisant la implementació de les aplicacions.

Analistes funcionals

Prenen part en l’anàlisi funcional de les necessitats dels usuaris, dissenyen especificacions tècniques i es responsabilitzen del desenvolupament de les aplicacions.

Caps de departament

Garanteixen la coherència i el progrés de tots els projectes de TI, gestionen el desplegament i el manteniment de les noves aplicacions, i supervisen els equips de gestors de projecte, analistes funcionals, etc.

Assessors

Treballen per a assessories i serveis d’assessorament d’empreses que atenen les necessitats funcionals i tècniques dels seus clients, i creen programes i sessions de formació adequades als usuaris.

Arquitectes de bases de dades

Conceben, desenvolupen i integren bases de dades d’empreses.

Caps de qualitat, mètodes i procediments

Defineixen i implementen estàndards de desenvolupament, coordinen equips de desenvolupament, defineixen indicadors de qualitat i la seva implementació, i posen en marxa processos de prova i de control de qualitat.

Arquitectes de sistemes

Conceben l’arquitectura tècnica i funcional dels sistemes d’informació.

Admission

Calendar

The admission period to start the Master programme in September 2023, is open from 27 February to 26 May 2023.

The admission period is divided into two periods:

 • 1st period. From 27 February to 21 April. The decision on applications will be announced no later than 28 April.
 • 2nd period. From 24 April to 26 May. The decision on applications will be announced no later than 2 June.
The decision may be that the candidate has been admitted, or that the candidate has been rejected or, in the case of the 1st period, that the decision has been postponed until the following period.


The notification from 2 June will include a waiting list with all the candidates whose position in the candidates list is higher than the number of places offered in the Master. The list will be ordered by candidates access mark. The candidates in that list can become admitted if some of the candidates firstly admitted decide to give up their seat.

Admitted candidates must accept their admission and confirm it with the payment of the allocation fee should be done before the date indicated in the admission message. After that day, we will understand that they give up their seat, so their admission will be revoked and the place assigned to the following candidate on the waiting list.

The official list of accepted candidates will be published on July 2023, on the FIB website, in the "Enrolment" section of each Master programme.

Fees and payment options

Information about prices and fees for the UPC's official master's degrees can be found at Fees and payment options.

Our masters have specific grants and scholarships.

Requirements

UPC

The admission requirements for the UPC's official masters can be found at What are the requirements to enroll in a master's degree?

Idioma

Els estudiants que no tinguin el català o l’espanyol com a llengua materna han d’acreditar el coneixement, com a mínim, d’una d’aquestes dues llengües en un nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

També és possible demostrar que es disposa del nivell B2 amb un certificat equivalent obtingut a la universitat.

Documentació necessària

 1. Curriculum Vitae
 2. DNI, NIE o passaport
 3. Certificat Acadèmic Personal, on hi constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i número de crèdits/hora de cadascuna. Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificacions aplicat. 
 4. Diploma (o document equivalent) dels estudis que donen accés al Màster.
 5. En cas d'estudiants no hispano parlants, Certificat de Coneixement d'Espanyol o Català  (mínim, B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües)
 6. Altra formació relacionada amb les àrees de coneixement del Màster
 7. Declaració d'equivalència de la nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis cursats a l'estranger 
IMPORTANT: Tots els documents emesos fora d'Espanya o en països no hispano parlants han d'estar traduïts al castellà o català. Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la.


Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica és la responsable de l'admissió d'estudiants. Els criteris són: Informació acadèmica (50%), Coneixements previs i experiència professional (40%) i Motivació personal (10%).

El detall dels criteris és el següent:
 • Informació acadèmica: 
  • Qualificació mitjana final dels estudis de grau que donen accés al màster universitari
  • La classificació de la Universitat que n'hagi expedit el títol de grau als principals rànkings d'Universitat (Ex.: ARWU, QS World University, etc.)
  • El resultat acadèmic en els estudis previs
 • Coneixements previs i experiència professional :
  • Idoneïtat dels estudis que la persona candidata hagi cursat previament
  • Es donarà preferència a persones titulades d'estudis de grau relacionats amb la informàtica, les ciències de la computació, la tecnologia de la informació i l'enginyeria de computadors. 
  • L'experiència laboral en enginyeria de computadors
  • Experiència en innovacions i projectes de recerca
  • Altres titulacions universitàries
 • Motivació personal:
  • Curriculum i carta de motivació de la persona candidata
 

Prematrícula

Cal emplenar i enviar l’imprès de sol·licitud en línia per inscriure’s en un màster universitari. Feu clic sobre el botó per iniciar la sol·licitud.

Prematricula 
Per fer la prematrícula, és necessari que us inscriviu en línia.

Double Degree

Us podeu graduar d’aquest màster universitari amb una doble titulació de la UPC i qualsevol de les universitats següents. Per a això, haureu de començar el màster universitari a la UPC i acabar-lo a l’altra universitat. 

Testimoni dels estudiants


 

Vaig decidir inscriure'm en el MEI perquè després d'acabar la llicenciatura volia més coneixements informàtics. Encara que és bastant general, és útil per a consolidar i ampliar els meus coneixements sobre temes que ja coneixia, i acostar-se a altres disciplines que no vaig estudiar durant els meus estudis anteriors. Els cursos opcionals em van sorprendre molt i el mòdul de direcció i gestió és útil per adquirir conceptes empresarials útils de TI .

Antonio Rodriguez - Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes a la FIB

 

Cal emplenar i enviar l’imprès de sol·licitud en línia per inscriure’s en un màster universitari
Fes clic sobre el botó per iniciar la sol·licitud

Prematrícula
Per fer la prematrícula, és necessari que t'inscriguis en línia

Un cop ja has estàs admès a un dels màsters trobaràs tota la informació acadèmica com és la relativa a la matrícula, horaris de classe, calendaris d'exàmens,... a la  Web de la  FIB.

Beques i Ajuts


Una varietat d'opcions d'ajuda econòmica per a realitzar el teu somni. Una universitat per a tots, compromesa a invertir en les persones

APROFITA LES OPORTUNITATS D'AJUDA FINANCERA

Sol·liciteu informació


Tens algun dubte? No et preocupis; som aquí per ajudar-te. Fes servir el següent formulari per demanar informació o suport i per enviar-nos els vostres comentaris.
CAPTCHA
Aquesta pregunta està dissenyada per provar si vostè és o no un ésser humà i per evitar l'spam automatitzat.